Altın Oran

1.618 matematikte ki üstün tasarım sayısı. Doğada, matematikte, geometri de, sanatta, mimari eserlerde, otomotiv sanayinde kısacası göze estetik görünen her şeyde var olan bu oran nedir acaba? Aslında 1.618033988749894… gibi bir sayıya tekabül eder. Leonardo da vinci, Picasso ve mimar Sinan altın oranı eserlerinde en çok kullanmış sanatçılardır. Altın oranı bir kozalakta bir ay çiçeğinde kalp atışlarında, piramitlerde ya da insan yüzünde de görebilmek mümkün. biz altın oranı matematiksel değer olarak hayatımıza sokan Leonardo Pisano ile yani bilinen adı ile Fibonacci ile tanıdık. Fibonacci ilginç bir sayı dizisi bulmuş ve bu sayı dizisine kendi adını vermiş 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, … şeklinde ilerleyen bu dizide çok ilginç olan bir şey var. Dizideki sayıları bir öncekine böldüğümüzde, birbirine çok yakın sayılar elde ediyoruz. Ve serideki 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı sabitleniyor. İşte bu sayı “altın oran” olarak adlandırılan 1,618….’dir. 233 / 144 = 1,618 377 / 233 = 1,618 610 / 377 = 1,618 987 / 610 = 1,618 1597 / 987 = 1,618 2584 / 1597 = 1,618 evet elimizde bir rakam ve nasıl olduğunu kavrayamadığımız bir oran var. Bilim adamlarının henüz bir hücredeki dna sarmalarınınen ve boy oranında, bitkilerin filotaksi diye adlandırdığımız yaprak dizlim kurallarında(ki buda çok ilginçtir bu dizlimde hiçbir yaprak diğer yaprağın ışık absorbsiyonunu engellemeyecek şekilde dizlimiştir.) deniz kabukların da bir kar kristalinde ve daha bir çok şeyde bulunan bu altın oranın sırrını çözebilmiş değiller. Ünlü alman astrlog,fizikçi ve matematikçi johannes kepler in büyük bir hazine dediği bu sayının sırrı nedir? Bilimin cevap veremediği bir soru daha… fakat talak suresi 3. Ayetin de şöyle yazmaktadır. Allah her şey için bir ölçü kılmıştır. Bence bu bir çok şeyi anlamak için yeterli… peki ama ya dünyanın altın oranı dünyamızın altın oran noktası neresi acaba şöyle bir araştırma yapılmış durumda. Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığıyla güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı 1.618 dir. Ayrıca Mekke şehrinin güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı yine 1.618’dir. Bu oran enlem boylam şekinde hesaplandığında da gene değişmemektedir. Mekke’nin gündönümü çizgisinin doğuya olan uzaklığının batıya olan uzaklık oranı gene 1.618’dir. bu altın oran noktası harita hesaplamalarındaki ufak sapmalara rağmen asla Mekke noktasının dışına çıkmıyor ve kabeyide içine alan kutsal bölgesi altın oran noktası olarak kalır. hatta bunu google earth’ den kolyaca hesaplayabiliriz. Ayrıca Amerikan yapımı olan tabloların altın oran noktasını bulmak için kullanılan phi matrix programı ile dünyanın resmini koyuduğumuzda dünyanın altın oranını kabe olarak gösterlilmekte. bilimin çözemediği bu altın oran dünyada hiç bir şeyin tesadüfi olmadığını bir güç bir irade tarafından ortaya konulduğunun en büyük kanıtıdır bnce. Eistain’ nın dediği gibi tanrı zar atmaz. Mekke’ nin tüm insanlığa iman vereceğini yazan tek sure olan Al-i İmran suresi 96. Ayetinde Mekke şehri ile altın oran arasındaki ilişki görülmektedir. Bu ayetin harf sayısı 47 ve harf sayılarının altın oranı alındığında Mekke kelimesine işaret ettiği görülmektedir. 47/1.618=29.0 ayet başından 29 harf sonrası Mekke kelimesidir. Aslında her şey açık sadece görebilmek algılayabilmek ve bunun için ilim gerekiyor. Galileo’ nin dediği gibi Kâinat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz. O, matematik dilinde yazılmış; harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir. Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur.
:angel: lilium :angel:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •