Devlet Bütçesi Ünite-2

Bütçenin tarihi gelişimi

Bütçe hakkı, vergi ve benzeri kamu gelir kaynakları ile bu kaynakların kullanılması sonucu yapılan kamu harcamalarının miktar ve bileşimini belirleme ve onaylama hakkına denir.

İngiltere

*İngiltere’de vergi hakkı ilk defa 1215 yılında Magna Carta ile imzalanmıştır.

*İngiltere’de vergi hakkı ilk defa kesin olarak 1688 de parlamentoda tanınmıştır.

*Tarihte bütçe hakkı ilk defa İngiltere’de tanınmıştır.

Fransa

*Fransa’da bütçe 1862 de kullanılmaya başlanmıştır.

ABD

*Mali anlamda ABD deki bağımsızlık hareketinin başlangıcı olarak çay vergisi kabul edilir.

*ABD bağımsızlık bildirgesi 04.07.1776’da imzalanmıştır.