Aksak Timur'un Hayatı arşivleri | OturanBilge - Güncel Blog Sitesi İçeriğe geç →

Etiket: Aksak Timur’un Hayatı

Timur İmparatorluğu ve Timur

timur-imparatorlugu-timur-kimdir-turk-mu

 

Arap kaynaklarına göre 728 (1327-1328) yılında çay ardı (Mâverâünnehir) Keş şehrine bağlı Hoca Ilgar köyünde dünyaya gelen Timur, Barlas kabilesine mensup olan Turagay’ın oğlu idi.Timur’un soyu ile ilgili olarak kaynaklarda iki farklı görüş hakimdir: Bu görüşlerdenbirincisine göre Timur asil bir soya mensuptu; yani babası Heratsultanı Hüseyin’in emirlerinden ve devlet erkanından birisiydi, annesi iseCengiz Han soyundan gelmekteydi. İkinci görüşe göre, Timur’un babası, Sultan Hüseyin’in emirlerinden biri olmadığı gibi, aksine ayak takımından birisiydi ve dolayısıyla Timur da soylu bir kişi değildi. İbn Haldûn da Timur’un Cengiz Han soyundan geldiğini söylemekle birlikte, soyunun Cengiz Han’a nasıl ulaştığını bilmediğini ifade etmektedir. Timur gerçekten Cengiz Han soyundan gelmiş olsadır, Timur’un idareyi nasıl ele geçirdiği anlatılırken de ifade edileceği üzere, tahta Cengiz Han soyundan birisini oturtmak ve ülkeyi onun adına yönetmek ihtiyacı hissetmezdi. Timur’un Cengiz Han ile aynı soydan geldiğini göstermek amacıyla sahte bir soy kütüğü düzenlendiği de araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur. Ayrıca, Timur’un “Han” ünvanı kullanmayıp Mâverâünnehr bölgesine hâkim olduktan bir süre sonra Moğol hükümdârının kızı ile evlenmesi ve bundan dolayı “Gürgân” (Han Güveyisi) lâkabını alması da onun Cengiz Han Soyundan gelmediğinin bir diğer delilidir.

Yorum Bırak