Kingdom of Heaven arşivleri | OturanBilge - Güncel Blog Sitesi İçeriğe geç →

Etiket: Kingdom of Heaven

Cennetin Krallığı

Öncelikle gemici mantığıyla Titanik’i izleyip o gemi öyle batmaz diyenler olduğu gibi bu filmi de vakanüvis mantığıyla izleyip o aslında öyle değildi diyenler var. Sinema seyircisi aynı hatayı Fetih 1453’de de yaptı. Evet doğrudur gerçekte Ulubatlı Hasan ile Fatih Sultan Mehmet filmde ki gibi kanki değildir. Biri o dönemki Osmanlı padişahı diğeri ise basit bir Yeniçeri ağası idi. Olay filmi geniş kitlelere yayıp herkese sevdirmekten geçiyor. Hal böyle olunca da araya illa ki gönül işleri ve kahramanlaştırılan figürler çıkıyor. Yoksa bu film salt gerçekliği sunmak isteseydi eğer filmi beyaz perde de değil Discovery Channel’de izlerdik. Şunu da belirteyim ki bu filmde ki olayların %90’ı doğrudur. %10’luk hatalı kısmı ben size açıklayayım.

Yorum Bırak

Hıttin Savaşı

Selahaddin Eyyubi’nin kurduğu ve 1171-1348 yılları arasında varlığını sürdüren Eyyübi Devleti’nin 1187 yılında Kudüs’ü Haçlılardan aldığı savaşın adıdır.

Savaş öncesi Seçluklular ve İslam Dünyası: 1157 yılında yıkılan Büyük Selçuklu’nun yokluğundan sonra Selçuklu atabeyleri ve diğer Müslüman devletler kendi aralarında çekişme halindeydiler. Kendi taht kavgaları ve Şii-Sünni çekişmeleriyle ve dönemin ağababası Selçukluların yıkılmasıyla kendi aralarında didişen Müslümanların bir birlik olamaması en büyük engel teşkil ediyordu. Büyük Selçuklular’ın Halep atabeyi Nureddin Zengi’nin ölümünden sonra bölgedeki İslam toplumları arasında yaşanan kısa süreli kargaşayı Selahaddin Eyyubi bitirmişti. Selahaddin Musul’u hâkimiyeti altına alarak bölgedeki İslam birliğini büyük ölçüde sağlamıştı. Selahaddin’in yaklaşık 177 yıl gibi kısa sayılacak bir devlet olan Eyyubi’leri bu savaşı kazanarak Türk Müslüman dünyasına büyük katkı sağlamıştı. Tarihin bir cilvesi olarak Eyyubileri yıkan Memlüklüler’de Ayn-ı Calut Savaşı’nda Moğolları durdurarak Müslüman dünyasına önemli bir katkıyı da onlar yapmıştı. Konumuza dönecek olursak aynı tarihte haçlıların cephesine bakacak olursak eğer; aynı dönemlerde Kudüs ve civarını ellerinde tutan Haçlı Krallığı’nda ise iç sorunlar mevcuttu. Kral ı. Amalric’in yerine geçen oğlu iv. Baudouin daha çocuk yaştaydı. tahtın vârisi konumundaki kız kardeşi Sibyl’in kocası 1177’de öldükten sonra Sibyl doğuya yeni gelmiş olan Guy de Lusignan ile evlenince, soylular arasında bazı hoşnutsuzluklar ortaya çıktı. cüzzamlı olan Baudouin’in de 1185’de hayatını kaybetmesinin ardından kral olan Guy de Lusignan’a tepkiler çığ gibi büyüyordu. İyi huylu kral cüzzamlı iv. Baudouin’in aksine Guy de Lusignan daha sert mizaca sahipti. kral olduğu günlerde Guy, Selahaddin’in gücünden çekinip kendisiyle saldırmazlık anlaşması yaptı. Bu Selahaddin’in de işine geliyordu ta ki Chatillon baronu Reynald’un Suriye’ye giden Müslüman bir ticaret kervanına saldırıp kimseyi sağ bırakmamasına kadar. burada Guy de Lusignan’ın kankası Renaud de Chatillon’a da ayrı bir parantez açalım. Renaud de Chatillon; zalimliğiyle ün yapmış şövalye. Hiçbir evlenme teklifini kabul etmeyen Antakya’nın dul naibesini kendine âşık eder bu hanımla evlenerek Antakya prensi olur ve görülmemiş zulümlere imza atar. Ermenilerle birlik olarak Kıbrıs’ta görülmemiş bir vahşet yaşatır. Haçlılar ve Müslümanlar arasında ne olursa olursa olsun düşmana ve değerlerine karşı gelişmiş bir saygı bulunmaktayken bu adam kural tanımayan, değerlere saygısız, yağmacı ve acımasızdı. Nitekim o ve adamlarının sivil bir kervana pusu kurup herkesi öldürmeleri Hıttin Savaşı’nın başlamasına sebep olarak gösterilir. Aynı saldırı da Selahaddin Eyyubi’nin kız kardeşini de esir alır ve tecavüz ederek onu öldürür. Selahaddin ise bu durumdan haberdar olunca savaşın fitili ateşlenmiş oldu.

Yorum Bırak