Kurum arşivleri | OturanBilge - Güncel Blog Sitesi İçeriğe geç →

Etiket: Kurum

Türk Vergi Sistemi 2. Ünite

TİCARİ KAZANÇ

Ticari kazanç; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançtır.
*Ücret ise emeğin getirdiği gelirdir.
Komantide ortak, şirket faaliyetlerinden dolayı alacaklılara karşı, tüm mal varlığıyla sorumlu iken komanditer ortak, sadece koymuş olduğu sermaye kadar sorumludur. Sermaye şirketleri, gelir vergisi mükelleri değil kurumlar vergisi mükellefleridir.

Bir organizasyonun ticari faaliyet olabilmesi için;
-Sermaye koyma.
-İşyeri açma.
-Vergi kimlik numarası alma.
-Personel çalıştırma.
-Ticaret siciline kaydolma.
-İşyerine levha asmadır.

Yorum Bırak

Türk Vergi Sistemi 1. Ünite

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Gelir Vergisi ve Mükellefiyet

Gelir vergisinin konusu; gerçek kişilerin bir takvim yılı içerisindeki kazançlar ve iratlarının safi tutarıdır.
*Gelir üzerinden vergi alınmasının sebebi savaş giderlerinin karşılanmasıdır.
*Türkiye’de ilk gelir üzerinden vergi 1926 yılında kazanç vergisiyle alınmıştır.

Gelir vergisinin kazanç ve iratları 7 tanedir. Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest emslek kazancı, ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaya iradı ve diğer her türlü kazanç ve iratlardır.
Gelirin özellikleri nelerdir?
-Kişisel olması.
-Yıllık olması.
-Safi olması.
-Gerçek olmasıdır.

Yorum Bırak