Vergi – OturanBilge – Güncel Blog Sitesi

Türk Vergi Sistemi 2. Ünite

TİCARİ KAZANÇ Ticari kazanç; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançtır. *Ücret ise emeğin getirdiği gelirdir. Komantide ortak, şirket faaliyetlerinden dolayı alacaklılara karşı, tüm mal varlığıyla sorumlu iken komanditer ortak, sadece koymuş olduğu sermaye kadar sorumludur. Sermaye şirketleri, gelir vergisi mükelleri değil kurumlar vergisi...

Türk Vergi Sistemi 1. Ünite

TÜRK VERGİ SİSTEMİ Gelir Vergisi ve Mükellefiyet Gelir vergisinin konusu; gerçek kişilerin bir takvim yılı içerisindeki kazançlar ve iratlarının safi tutarıdır. *Gelir üzerinden vergi alınmasının sebebi savaş giderlerinin karşılanmasıdır. *Türkiye’de ilk gelir üzerinden vergi 1926 yılında kazanç vergisiyle alınmıştır. Gelir vergisinin kazanç ve iratları 7...