İş kazası Tazminat Davaları

Günümüzde çalışma alanlarında ve iş dünyasında hem işveren hem de işçi açısından tamamen güvenli ve hakların korunduğu bir çalışma yapısının oluşturulabilmesi hedefi ile iş hukuku yelpazesi içerisinde birbirinden önemli uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda günümüzde meydana gelebilen ve son yıllarda sıklıkla görülen iş kazalarına ilişkin olarak işveren ve işçilere yönelik olarak belirli haklar tanınmıştır. Buna göre günümüzde iş kazası sebebi ile işçiler tarafından işverenlerine karşı hem maddi hem de manevi tazminat davası açılabilmesi mümkündür. Ancak günümüzde iş kazası tazminat davalarının açılabilmesi konusunda kanun kapsamında belirlenmiş olan önemli hususlar ve usulü işlemler bulunmaktadır. Sonuç olarak iş kazası davaları nitelikleri dolayısı ile rapor almayı ve bilirkişi raporlarının oluşturulması gibi geniş bir kapsama sahip olması dolayısı ile davacı olan işçilerin son derece meşakkatli bir süreç içerisinde kendilerini bulmalarına neden olabilmektedir.

Ancak günümüzde işçilerin bu söz konusu iş hukuku yelpazesi dahilinde bulunan iş kazaları davalarına yönelik olarak profesyonel iş kazası avukatları hizmetlerinden yararlanmaları ile usul ekonomisi koşulları açısından iş kazası davası sürecinin daha da hızlı sürdürülebilmesi ve etkin bir hukuk temsili ile çok daha etkin biçimde istenen dava sonuçlarının alınabilmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede yaşanan iş kazalarında hem maddi iş kazası tazminatı hem de manevi iş kazası tazminatı alınabilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak iş kazası yaşanması durumunda gerçekleştirilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. İş kazasının oluşması ile beraber işçi ve işverenin belirli sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor ki bu sorumlulukların uygulanmaması durumunda da tarafların yükümlülüğüne sebep olur. İş kazasının oluşması ardından gerçekleştirilecek işlemler ise;

*İş kazasının yaşanmasından hemen sonra sağlık müdahalesinin uygulanması

*İşyeri kaza raporu oluşturularak, tutanak kapsamına 2 de şahit yazılması ve bu şahitlerin imzalarının alınması

*İş kazasının yaşandığı lokasyonun bağlı bulunduğu Emniyet Teşkilatı ya da Jandarma teşkilatı gibi kolluk birimlerine bildiride bulunulması

*İş kazasının meydana geldiği lokasyonda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) birimine bildirimin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İŞ kazasının yaşanması durumunda bu işlemlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Eğer bu işlemlerin yerine getirilmemesi gibi bir durum söz konusu olunursa bu işlemleri yerine getirme yükümlülüğüne sahip olan kişilere yönelik olarak tahkikat başlatılarak, bu kişilerin yükümlülerine gidilmektedir.

İş Kazasında Hangi Davalar Açılabilir?

Türkiye’de iş kazaları durumunda işçinin yararlanması ya da vefatı durumunda kolluk kuvvetlerine yapılacak bildirimin ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından gerekli olan soruşturma gerçekleştirilerek ilgili kişilere dair ceza soruşturması ve ceza davası açılmaktadır. Bunun dışında işçinin kendisi veya mirasçıları tarafından da İş Hukuku kapsamında maddi ve manevi tazminat davası bulunmaktadır. Son olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yetkisi çerçevesinde rücu davaları da açılabiliyor. Bu tip davalarda kusurun işverene ait olması ya da 3.bir şahsa ya da işçiye ait olması durumunda SGK, ödemiş olduğu bedellere yönelik olarak rucü uygulayabiliyor ve bu konuda da dava açılabilme şansına sahip olabiliyor.