Kendine Yabancılaşma

Bir anda her şeye herkese yabancılık hissettiğiniz zamanlar oldu mu?
“kendine yabancılaşmak “ belki kulağa çok mantıksız geliyordur. İnsan kendine yabancılaşır mı diye düşünebilirsiniz. Cevap mı evet bu olabilir ve hatta günümüz gelişen teknolojisinde insanların başına en çok gelen rahatsızlıklardan bir tanesi. Sürekli gelişen teknoloji insanların kendilerini ruhsuz duygusuz birer birey haline getirmeye başlamış durumda. İnsanlar da artık nesneleşmiş durumda ve özne olamamak insanlarda boşluk duygusu içinde yaşayan kendilerine acı veren bir yalnızlığa sahip herhangi bir etkinlikte doyum sağlayamayan, iş ve uğraşlarından zevk alamayan, kararsızlık, temel güven duygusundan yoksun ve bağımlı,kendine uzaklaşmış bir birey haline gelmektedir.
kendine yabancılaşan insanlar artık sadece var olan sistemde mutsuz yaşayan ruhsuz bireyler, sadece parası olanın gücü olanın yanında olma çabasıyla hayatlarını idamet ettirmeye çalışırlar. Kendi içlerinde yaşadıkları boşluk ve güvensizlik hissinden güçlünün yanında kurtulmaya çalışırlar. Kendini kandırma çabaları onları kendilerine söyledikleri yalana inanma çabaları onları iice ruhsuz ve acımasız insanlar haline getiriyor ve onlar artık sadece etten makineler, programlanmış kaybolmuşluk ve yalnızlık duygusu hayata karşı kötümser geleceğe güvenle bakamayan insanlar olmaslarına yol açmakta.
Hayatın değersizleşmesi, normsuzlaşması ve anlamsızlaşması, bireyin kendi kendine yabancılaşmasıdır. İnsanın kendine yabancılaşmasıyla birlikte yaşamın amaçsızlaşması bireyleri sadece  hayvani ihtiyaçlarını (yemek,  içmek, uyumak, seks vb.) giderilmesi ve insani olan her şeyden uzaklaşmasını sağlamaktadır. Kendi tabiatına uzaklaşan, yabancılaşan insan dış dünyayı unuttuğu gibi kendi iç dünyasını da unutur ve tüm gerçekliği dış dünyada arar oysa kendimizi tanımak istiyorsak öncelikle kendi iç dünyamızla, kendimizle ilgilenmemiz gerekiyor.
kendini sevemeyen benimseyemeyen insan başka hiç kimseyi hiç bir şeyi sevemez. Kendi fikri kendi kişiliği olmadığı içinde hep başkalarına özenir sonuç serçeye özenen karga misali ne serçe gibi yürüyebilir ne de karga gibi…

:angel: lilium :angel: