Kpss

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir.
Yukarıda tanımlandığı gibi, A Grubu Kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maliyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır.

SINAV OTURUMLARI
KPSS Cumartesi ve Pazar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılmaktadır. Cumartesi sabah oturumu hariç, bir oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kağıdı kullanılır. Cumartesi sabah oturumunda, önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı verilir, bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kağıtları ve test kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil Testi soru kitapçığı ve cevap kağıdı verilir. Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin cevaplandırıldığı birinci bölümün süresi iki saat (120 dakika), Yabancı Dil Testinin cevaplandırıldığı ikinci bölümün süresi bir saat (60 dakika); Cumartesi öğleden sonra oturumunun süresi ikibuçuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının süresi ise üçbuçuk saat (210 dakika) olmaktadır.

KPSS’de oturumlar ne demektir ve kimler hangi oturumlara katılır?
Tüm oturumlara katılmak sadece KPSS/A, yani lisans mezunları için geçerlidir. Yani Önlisans/Lise mezunlarının katıldığı KPSS/B sınavında sadece tek oturum yapılmaktadır. KPSS/B sınavı Pazar sabah yapılmakta ve bu sınavda Genel Yetenek 75 ve Genel Kültür 75 olmak üzere 150 soru sorulmaktadır
KPSS/A (Lisans mezunları sınavı, öğretmenlik vs.) oturumları, cumartesi sabah ve öğleden sonra ve Pazar da yine aynı şekilde sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplamda 4 tanedir. Her bir oturum için ayrıca ücret ödenir ve ilk oturuma girmek zorunludur.

1. Oturum (Cumartesi Sabah) (KPSS/A)
KPSS sınavına giren herkes katılmak zorundadır. Bu oturumda Genel Kültür ve Genel Yetenek başlıkları altında toplam 120 soru, Yine sadece KPSS/A (Lisans) için isteğe bağlı olarak 60 soruluk Ingilizce sınavı da cumartesi sabah oturumunda yapılmaktadır.

Cumartesi sabah oturumunda sorulan Genel Yetenek 30 Türkçe sorusu ve 30 Matematik sorularından oluşmaktadır. Genel Kültür ise, 30 Tarih, 18 Coğrafya ve 12 Vatandaşlık sorularından oluşmaktadır.

2. Oturum (Cumartesi Öğleden sonra) (KPSS/A)
120 soruluk eğitim bilimleri sınavı yapılmaktadır. Sadece öğretmen adayları katılır bu sınava.

3. ve 4. Oturumlar (Pazar sabah ve öğleden sonra) (KPSS/A)
Bu oturumlara lisans mezunu olan herkes katılabilir. Içeriğinde iktisadi derslerle beraber sosyal alan dersleri de mevcuttur. Bu oturumlara katılmadaki amaç, A sınıfı devlet personeli atamalarında öngörülen puanları elde etmektir. Müfettiş yardımcılığı, kontrolörlük, stajyer müdürlük gibi atamalar bu puanlar kullanılarak yapılır.

KPSS SORU DAĞILIMLARI

KPSS Genel Yetenek Soru Dağılımı (60 soru = %100)
Türkçe
% 50
30 soru
Sözcük Bilgisi
% 5
3 soru
Dil Bilgisi
% 10
6 soru
Anlatım Özellikleri
% 5
3 soru
Okuduğunu anlama
% 30
9 soru
Matematik
% 50
30 soru
Sayılarla İşlem Yapma
% 10
6 soru
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma
% 10
6 soru
Problem Çözme
% 20
12 soru
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama
% 5
3 soru
Temel Geometri Bilgilerinden kararlanma
% 5
3 soru

KPSS Genel Kültür Soru Dağılımı (60 soru = %100)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
% 40
24 soru
III. Selim’den itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler
% 5
3 soru
Ulusal Kurtuluş Savaşı
% 10
6 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları
% 15
9 soru
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika
% 10
6 soru
Türk Kültür ve Medeniyetleri
% 10
6 soru
Selçuklular ve önceki dönem
% 5
3 soru
Osmanlılar Dönemi
% 5
3 soru
Türkiye Coğrafyası
% 30
18 soru
Türkiye’nin fiziki Özellikleri
% 5
3 soru
Türkiye’nin beşeri özellikleri
% 5
3 soru
Türkiye’nin ekonomik özellikleri
% 20
12 soru
Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular
% 5
3 soru
Temel Yurttaşlık Bilgisi
% 15
9 soru
Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku
% 5
3 soru
Anayasa Hukuku
% 5
3 soru
İdare hukuku
% 5
3 soru