Moğol istilası

bakış açısına göre bir nevi kavimler göçü yaratmış bir etkendir. moğolların batıya istilaları boyunca yaklaşık 40.ooo milyon insanı katlederek bugün hala daha etkisi görülen ve ekolojik sistemi rahatlattığı varsayılan bir etmen olmuştur. eğer moğollar ve cengiz han batıya göçü sırasında 40.ooo milyon insanı öldürmeseydi bugün atmosferin olduğundan 2 katı daha fazla karbondioksite maruz kalacağı bilim adamları tarafından varsayılıyordu.

esasında bu moğol istilasının ortaya çıkış nedeni cengiz hanın zamanının yeşilçam filmlerine konu olacak bir drama başrol oyuncusu olmasının sonucudur. kendisi henüz 9 yaşındayken önce babası rakip kavim tarafından zehirlenip öldürülüyor, ondan sonra kavmine baskın yapılıp beşik kertmesi börte kaçırılıyor, babası öldükten sonra başa geçen amcası, cengiz han ve annesiyle kardeşine satış koyarak aşiretin yeni reisi olarak kaçıp gidiyor.

bunca olaydan sonra afallayan cengiz han önceleri kervanlara küçük baskınlarla vur-kaç taktiği yaparak hayatta kalıyor ve zamanla yanına yeni arkadaşlar alarak yıllar sonra gelecek olan moğol akınlarının ordusunun iskeletini yavaş yavaş kuruyor. önce küçük çetesinin bir birliğe sonrada yavaş yavaş bir orduya dönüştürdükten sonra yeterince güçlendiğine inanan cengiz han atlılarını orta asya bozkırlarına sürüyor ve önce amcasını, ardından amcasının adamlarını kılıçtan geçiriyor. oradan beşik kertmesi börteyi kaçıran rakip kavme saldırıyor ve o kavminde liderini kesiyor. şanı yürüdükten sonra 1206 yılında düzenlenen bir kurultayda bütün göçebe dünyasının liderliğine getiriliyor ve o zamana kadar timuçin adıyla anılan elemanımıza han olduktan sonra cengiz unvanı veriliyor ve cengiz han oluyor. işte o dakikadan sonra şalteri atan cengiz han babasının, annesinin ve sevgilisi börtenin intikam yeminini ederek ‘’yakarım ulan bu dünyayı, kan çıkar, sevgilim börte ve babam için çocuğumu keserim’’ diyerek 13. yy da yaklaşık 5 yıl süren moğol istila ve seferinin startını vererek kahveden adam toplar gibi tüm atlı göçebelerini topluyor. bunları hızlı ve düzenli bir ordu haline getirdikten sonra öncelikli hedefi ‘’rus kızları var dediler geldik’’ diyerek rusyaya uğruyor. buradan sırasıyla çin, gürcistan, kore, macaristan,(macaristan işgalinden sonra dönemin macar halkı nüfusunun yarısını öldürdüğü söyleniyor), hırvatistan, avusturya, kuzey italya, romanya, anadolu, iran, suriye, vietnam, bağdat, polonya, lituanya, bulgaristan, ukrayna, japonya, sırbistan ve hindistan kadar tüm dünyaya gider ve atar yapıyor.

cengiz anadolu topraklarına da uğruyor ve selçuklulara çok çektiriyor ama nasreddin hoca fıkralarına konu olan fil, cami ve hoca muhabbetleri cengiz han zamanında değil ama gene bir moğol olan timurlulardan topal timurla-nasreddin hocanın münasebetinde geçiyor.

Sjackson