sjackson – Sayfa 24 – OturanBilge – Güncel Blog Sitesi

Devlet Bütçesi Ünite-1

BÜTÇE KAVRAMI Bütçe; kamusal mal ve hizmetlerin finansman aracıdır. *Türkiye’de bütçe kavramı ilk defa 19 yyda tanzimat sonrasında kullanılmaya başlanmıştır. Bütçeden önce muvazene kelimesi kullanılıyordu. (Muvazene=Denge demektir) Şemsettin Aksoy: Bütçe bir finansman aracıdır demiştir. Eckstein: Devletin beklenen harcama ve gelirlerinin ayrıntılı listesidir.

Türk Vergi Sistemi 2. Ünite

TİCARİ KAZANÇ Ticari kazanç; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançtır. *Ücret ise emeğin getirdiği gelirdir. Komantide ortak, şirket faaliyetlerinden dolayı alacaklılara karşı, tüm mal varlığıyla sorumlu iken komanditer ortak, sadece koymuş olduğu sermaye kadar sorumludur. Sermaye şirketleri, gelir vergisi mükelleri değil kurumlar vergisi...

Türk Vergi Sistemi 1. Ünite

TÜRK VERGİ SİSTEMİ Gelir Vergisi ve Mükellefiyet Gelir vergisinin konusu; gerçek kişilerin bir takvim yılı içerisindeki kazançlar ve iratlarının safi tutarıdır. *Gelir üzerinden vergi alınmasının sebebi savaş giderlerinin karşılanmasıdır. *Türkiye’de ilk gelir üzerinden vergi 1926 yılında kazanç vergisiyle alınmıştır. Gelir vergisinin kazanç ve iratları 7...

Geleceğe Gidiş!

Yeni Teknolojik ürünler -Hani monopoly oyununda para yerine geçen sanal kartlar vardır ya. Artık gelecek yıllarda da insanların cebinde nakit kağıt para yerine tüm işlemler bu tarz kartlardan halledilecek. Misal çoğu iş yeri ve şirket aylık yemek ücreti vermek yerine restaurant ticket’ı veriyor çalışanlarına. İçinde...

EUR-USD-analysis-shot-from-The-Last-Exorcism

The Last Exorcism

Son Şeytan Bükücü Peder Cotton Marcus! the exorcist, the exorcism of emily rose ve the last exorcism. Bunlar Matrix serisi gibi olmayan ama kaynağı Almanyalı bir kız olan Anneliese Michel’a dayanan şeytan çıkarma ayinlerini konu alan filmlerdir. Kaynağı gerçeğe dayanır. The exorcism of emily rose...