Yeni Tüketici Hakları Koruma Yasası Düzenlemesi 2014 | OturanBilge - Güncel Blog Sitesi İçeriğe geç →

Yeni Tüketici Hakları Koruma Yasası Düzenlemesi 2014

tüketici hakları yeni düenlemesi 20146502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi gazete’de yayımlandı. Önümüzdeki hafta ise altı aylık sürenin ardından yürürlüğe girmiş olacak. Kanun ile güçlü haklarla ve hak arama yollarıyla donatılmış tüketiciler dönemi başlıyor. Tüketici hakları geçmişten bugüne kadar vardı tamamında bir açık olduğu için satıcılar bu açıkları kullanarak sürekli tüketiciyi mağdur ettiler. Özellikle hizmet sektörü hele de kapitalizmin temel yapı taşı olan bankalar tüketiciye neredeyse zulüm edercesine cebindeki paraları gasp ettiler. Hala da etmekteler.

Yeni düzenlemeye göre;

OKUNABİLİR SÖZLEŞME
Yapılan düzenlemelere ilişkin detayları açıklayan Bakan Yazıcı, “Tüketici sözleşmeleri 12 puntodan küçük olmayacak ve okunabilecek. Sözleşme şartları tüketici aleyhine değiştirilmeyecek. Sözleşmenin dışında, bir hizmet kalemi adı altında ek bir bedel talep edilemeyecek. Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masraf bilgisi sözleşmeye eklenecek. Ek belge tüketiciye verilecek” dedi.
* * *
Tüketicinin hakları
* Ayıp oranında satış bedelinden indirim isteyebilir.
* Sözleşmeden dönebilir.
* Ücretsiz onarım talep edebilir.
* Ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteyebilir.
* * *
Kılavuz bilgileri artacak
* Malın güvenli kullanımına ilişkin bilgiler malın üzerinde yer alması halinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunlu tutuldu.
* Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya ait. Bunların tüketiciye teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya ait.
* * *
MAYIS AYINDAN SONRA NELER DEĞİŞECEK
Garanti belgesinde bürokrasi azaldı
* İmal ve ithal tüketici ürünleri için Bakanlık’tan onaylı garanti belgesi zorunluluğu kaldırıldı.
* Garanti belgesinin şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenecek.
* Üretici ve ithalatçı bu belgeyi düzenleyip tüketicilere vermeye devam edecek. Bakanlık denetimini yapacak.
* Satıcı ve sağlayıcılar ‘İhtiyari Garanti’ taahhüdü verebilecek.
* * *
İnternet satışına düzenleme
* İnternet, telefon, katalogla yapılan satışlarda, tüketici mesafeli sözleşme şartları hakkında bilgilendirilecek.
* Mesafeli sipariş edilen ürünler en geç 30 gün içinde tüketiciye teslim edilecek.
* Tüketici 14 gün içinde sözleşmeden cayabilecek. Tüketici bilgilendirilmemişse 14 günlük süreye bağlı olmayacak.
* * *
Konut düzenlemeleri
* Tüketici, 14 gün içinde ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayabilecek.
* Yapı ruhsatı alınmadan, ön ödemeli konut satışı sözleşmesi yapılamayacak. Maketten satışlarda konut teslim süresi 36 ay oldu.
* Tüketici, cayma hakkının dışında da devir ve teslim tarihine kadar konuttan vazgeçebilecek. Bunun için belli masrafları ve sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar tazminat ödemek zorunda.
* Ön ödemeli konut satışı, tüketici kredisi sözleşmesi ve finansal hizmete ilişkin mesafeli sözleşmeye 14 günlük cayma süresi tanındı.
* Taksitle satış sözleşmelerinde ise
7 gün cayma hakkı verildi.
* İnşaatçı firma binayı tamamlayamadan iflas ederse, sigorta şirketi binayı tamamlayarak tüketiciye teslim edecek.
* * *
Ayıplı mal ve hizmete önlem
* Taşınır mal ayıplı ise satıcının sorumluluğu malın tesliminden itibaren 2 yıl.
* Taşınmaz mallar ayıplı ise satıcının sorumluluğu malın tesliminden itibaren 5 yıl.
* İlk 6 ayda ortaya çıkan ayıplarda, malın ayıplı olmadığını satıcı ispat edecek.
* Ayıp, ağır kusur veya hile ile gizlenmişse, satıcı zaman aşımı süresinden yararlanamayacak.
* * *
Su, elektrik, internet abonesine koruma
* Elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon gibi tüm aboneliklerde tüketici koruma altına alındı.
* Tüketici belirsiz süreli veya süresi 1 yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini istediği zaman feshedebilecek.
* Süresi 1 yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerini ise satıcı veya sağlayıcının sözleşmede değişiklik yapması halinde feshetme hakkına sahip.
* Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilmesi yasak.
* Fesih, sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacak.
* * *
Haksız ücret ve komisyona sınır
* Bankanın faiz dışında; hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alacağını BDDK belirleyecek.
* Kart çıkaran kuruluşlar, tüketiciye yıllık aidat ve benzer isimlerde ücret istemedikleri bir kredi kartı sunacak.
* Temerrüt hali de dahil, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmayacak.
* Tüketici; her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşmeden önce bilgilendirilecek.
* * *
Uyuşmazlık limitleri
* Tüketici, değeri 2 bin liranın altındaki uyuşmazlık için İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuracak.
* 3 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurulacak.
* Büyükşehirlerde 2 bin ile 3 bin lira arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru zorunlu.
* Tüketici işlemleri ve uyuşmazlık davalarına Tüketici Mahkemeleri bakacak.
* Tüketici Mahkemeleri ile hakem heyetleri UYAP ve Tüketici Bilgi Sistemi ile entegre olacak.
* İdari para cezaları, arttırılacak.
* * *
Mortgage ve tüketici kredisinde yeni haklar
* Tüketici, kredi sözleşmesini imzalamadan önce sözleşme şartları hakkında bilgilendirilecek.
* Tüketici, sözleşmeden 14 gün içinde cayma hakkına sahip.
* Tüketici talep etmezse, kredisiyle ilgili sigorta yaptırılmayacak.
* Kredi için açılan hesap, kredinin bitmesi ile kapatılacak.
* Tüketicinin açık talimatı olmadan banka, kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapamayacak.
* Tüketici, kalan vadesi 36 ayı aşmayan konut kredisini erken ödemek isterse tazminat, erken ödenen tutarın yüzde 1’ini geçemeyecek.
* * *
Servis hizmetine koruma
* Bakanlıkça belirlenen sayıda servis istasyonu kurma ve malın kullanım ömrü süresince servis hizmeti verme zorunluluğu devam edecek.
* Tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanıltılmaması için tedbirler etkinleştirildi.
* Örtülü (gizli) reklam açıkça tanımlanarak yasaklandı.
* * *
Reklam Kurulu yenilendi
* Reklam Kurulu yeniden yapılandırıldı, denetim etkinliği artırıldı.
* Reklam Kurulu; hem ticari reklamları hem de haksız ticari uygulamaları denetleyecek.
* Kurul başkanı, reklamı tedbiren durdurma hakkına sahip. Reklam konseyi kurulacak. Konsey, reklam politikaları oluşturacak ve uygulayacak. Sektör ile koordinasyon içinde, sektörün gelişmesi ve tüketicilerin korunması için işbirliğine imkân sağlayacak.
* * *
Paket turda cayma hakkı
* Paket tur düzenleyici veya aracısı, tüketici isterse ödenen tüm bedeli, kesintisiz olarak derhal iade edecek.
* Sözleşme kurulmadan önce, tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilecek.
* Tüketici, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birinin değişmesi halinde sözleşmeden dönebilecek.
* Ticari ve mesleki amaçla paket tura katılanlar da tüketici haklarından yararlanacak.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kategori: Genel Güncel